Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Pierwsze doradztwo w zakresie pielęgnacji niemowląt za nami!

W Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk odbyło się pierwsze doradztwo w zakresie pielęgnacji niemowląt z ekspertką – położną, doradcą laktacyjnym – Panią Bogną Kornaszewską-Michalak.

Uczestniczki spotkania miały możliwość zapoznania się z kluczowymi zagadnieniami takimi jak:

  • przygotowanie do porodu i naturalnego karmienia,
  • doradztwo w zakresie pielęgnacji noworodka i niemowląt.

Ponadto, obecne na spotkaniu Panie, zostały poinformowane o możliwości skorzystania (w ramach kontynuacji doradztwa) z:

  • konsultacji laktacyjnych, których celem jest diagnozowanie przyczyn niepowodzeń i problemów w karmieniu piersią oraz ich rozwiązywanie,
  • profilaktyki wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości, a także przygotowanie i wdrożenie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb matki i dziecka planu opieki w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych i utrzymania karmienia piersią,

(W ramach doradztwa - konsultacje indywidualne mogą odbywać się w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem).

Doradztwo spotkało się z dużym uznaniem uczestniczek, które na zakończenie wyraziły ogromne zadowolenie zarówno, jeśli chodzi o przydatność przedstawionego materiału, jak też metody pracy, aktywizujące uczestniczki.

Promując holistyczne podejście do przygotowania do roli rodzica  - w naszym Centrum istnieje możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych np. z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej wszystkie świadczone przez Centrum usługi społeczne są bezpłatne.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z dostępnych usług lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 lub telefonicznie z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych (Joanna Chrzanowska tel. 535 350 860, Szymon Rohde tel. 570 330 790).

Galeria zdjęć