Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Monika Gliszczyńska - podinspektor ds. pierwszego kontaktu - obsługa sekretariatu

dodatki mieszkaniowe i energetyczne

pokój nr 102 tel. wew. nr 21
e-mail: mgliszczynska@cus.slupsk.pl