Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Uwaga! Zmiana numeru konta

Uwaga! Z dniem 1 września zmianie ulega numer rachunku bankowego.

52 1600 0003 1852 7732 1000 0001 Bank BNP PARIBAS

 

Zamianie uległo także konto, na które należy wpłacać NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO oraz ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH

25 1600 0003 1852 7732 1000 0002 Bank BNP PARIBAS