Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Aktualności - 4

Zdjęcie
25 kwi 2024

PRZYPOMINAMY

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego kończy się z dniem 30.04.2024 r.

Zdjęcie
15 kwi 2024

INFORMACJA

Pamiętajmy! Pracownicy socjalni są zobowiązani do okazania legitymacji służbowej.