Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Aktualności - 8

Zdjęcie
05 sty 2024

Brak wzoru wniosku o Dodatek Osłonowy na rok 2024

Informujemy, że w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór...

Zdjęcie
02 sty 2024

Świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Informacja o zmianach stanu prawnego dotyczącego uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku...