Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Ankieta Lokalnych Problemów Społecznych w Gminie Słupsk

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk przystępuje do  przeprowadzenia Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych z uwzględnieniem problemu  uzależnień oraz przemocy na terenie Gminy Słupsk. Analiza i interpretacja danych pozyskanych dzięki Państwu pozwoli na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem planowanych przyszłych działań profilaktycznych na terenie całej gminy.
W celu uzyskania niezbędnych danych zostały stworzone ankiety internetowe. Prosimy o zaangażowanie i wypełnienie ankiet internetowych zamieszczonych poniżej

linki do ankiet: dla uczniów starszych (szkoła średnia):
https://forms.gle/nnoWHET91orC5AHdA

link do ankiety uczniów młodszych (szkoła podstawowa - klasy 7 i 8):
https://forms.gle/jq1jnMmcd8qw8WHVA

link do ankiety dla dorosłych mieszkańców.
https://forms.gle/eiSmGtVV1WAjApZt8

Ankiety należy wypełnić do 30 września 2022r.