Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Biznes w gminie Słupsk - bezpłatne doradztwo podatkowe na start

Biznes w gminie Słupsk - bezpłatne doradztwo podatkowe na start

W ramach zawartego porozumienia z Krajową Izbą Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie, w której wydzieloną jednostką organizacyjną jest Pomorski Regionalny Oddział KIDP z siedzibą w Gdańsku - mieszkańcy gminy Słupsk mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej w każdy piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 11.00 poprzez telefoniczne konsultacje.

Szczegółowe informacje:

tel. 59 842 84 02 wew. 20 / 570 330 790