Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Bliżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk

Projekt „Bliżej mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk” ma na celu rozwój i integrację systemu usług społecznych świadczonych przez gminę Słupsk poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych.

Centrum przejęło realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a dodatkowo świadczy usługi społeczne dla rodzin, osób niepełnosprawnych, opiekunów faktycznych, seniorów oraz usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXVII/284/2020, Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

  • Wartość projektu: 2 703 736,66 zł
  • Dofinansowanie: 2 703 736,66 zł

Projekty jest realizowany w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020