Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Bon Energetyczny od sierpnia 2024 r.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego będzie można złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku

Bon energetyczny będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł na osobę.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  

Wyższe kwoty przewidziane zostały dla gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną jako źródło ogrzewania i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

  • 600 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 1000 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 1200 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany również po niewielkim przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.