Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ W GMINIE SŁUPSK - czerwiec 2022r.

W dniu 20 czerwca 2022r. w świetlicy w Redzikowie przeprowadzone zostały działania towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) Podprogram 2021 dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.

Tym razem w ramach działań towarzyszących zostały zorganizowane warsztaty kulinarne.

Tematem działań towarzyszących jest przygotowanie potraw z żywności dostarczanej beneficjentom oraz nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Cel działań towarzyszących

Działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.