Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Gmina Słupsk pozyskała kolejne dofinansowanie!

#zostajęwGminieSłupsk

Gmina Słupsk pozyskała dofinansowanie na realizację programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ze Środków Funduszu Solidarnościowego na łączną kwotę 526 014,00 zł