Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Dodatkowy nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa"

Wznawiamy nabór dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Opieka wytchnieniowa to forma bezpłatnego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora indywidualnych planów  usług społecznych pod nr tel. 534 401 558 lub w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk  przy ul. Obrońców Wybrzeża 2a, 76-200 Słupsk.