Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

OPIEKA DOMOWA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – nowa usługa Centrum Zdrowia SALUS

Od czerwca 2024 r. Centrum Zdrowia SALUS rozpoczyna realizację nowego zakresu specjalistycznych usług – spersonalizowaną opiekę domową dla osób niesamodzielnych.

Oferta adresowana jest do osób niesamodzielnych:
- osób starszych
- dzieci i młodzieży
- niepełnosprawnych
- wymagających specjalistycznego leczenia w domu,
- rodzin potrzebujących czasowego wsparcia w opiece nad najbliższymi
- po zabiegach operacyjnych, podczas urlopu, itp.

Polega na świadczeniu opieki w warunkach domowych z dojazdem do podopiecznego i zapewnieniu mu niezbędnego wsparcia i pomocy w zakresie usług opiekuńczych i medycznych.

Oferowane usługi obejmują stałą opiekę, profesjonalną pielęgnację oraz rehabilitację oraz wsparcie medyczne, a w razie potrzeby również specjalistyczne wsparcie i usługi medyczne Centrum Zdrowia SALUS.

We wszelkich sprawach związanych z realizacją w/w usług należy kontaktować się z Koordynatorami Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SALUS:

Więcej informacji na stronie: https://opiekadomowa.slupsk.pl