Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Poradnictwo

Poradnictwo jest udzielaniem porad oraz dostarczaniem informacji osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie potrafi sobie poradzić, bądź chce zwiększyć swoje kompetencje w zakresie przez siebie określonym.

Poradnictwo ma na celu umożliwienie zrozumienia problemu, trudności oraz zaplanowanie konkretnych kroków i działań, dzięki którym będzie można ten problem rozwiązać. Ponadto poradnictwo  może prowadzić do rozwinięcia świadomości w planowaniu i rozwijaniu istotnych dla konkretnej osoby obszarów. Z szeroko rozumianego poradnictwa można skorzystać każda osoba tego potrzebująca.