Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Program in vitro

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w Gminie Redzikowo (dawniej Gmina Słupsk)

W październiku 2020 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Słupsk na lata 2020-2024. Klinika INVICTA została wybrana jako jedyny realizator programu. Pary mieszkające na terenie Gminy Redzikowo mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro we wszystkich placówkach INVICTA.

https://klinikainvicta.pl/przewodnik-finansowy/dofinansowanie-in-vitro/dofinansowanie-in-vitro-gmina-slupsk/

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Gminie Redzikowo?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gminie Redzikowo, skorzystać mogą niepłodne pary:

  • mieszkające na terenie Gminy Redzikowo
  • pozostające we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna w związku partnerskim lub małżeńskim)
  • posiadają stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu
  • mają pozytywną kwalifikację do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami m.in.: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wytycznymi National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2013)

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

  1. wiek kobiety – w dniu zgłoszenia się do Programu –  mieści się w przedziale 20-43 lat według rocznika urodzenia;

Zakres refundacji in vitro w Gminie Redzikowo

W ramach programu możliwe do zrealizowania są:

  • program zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego
  • program zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo nasienia lub komórek jajowych)
  • program adopcji zarodków

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 1 zabiegu in vitro.  Udział w poprzednich latach w Programie jest kryterium wykluczającym.