Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Rekrutacja do Klubu Seniora "Senior+" w Siemianicach

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Klubu Seniora "Senior +" w Siemianicach!

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk informuje o realizacji zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz Gminy Słupsk. W ramach Programu powołany do życia został Klub „Senior+” z siedzibą w Siemianicach.

Celem działania Klubu „Senior+” jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Słupsk, w szczególności mieszkańcom Siemianic, nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+ korzystania z oferty społecznej aktywizacji, w tym z oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej oraz przeciwdziałanie izolacji, marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności seniorów Odpłatność wg uchwały Rady Gminy Słupsk.

Drodzy Seniorzy, pamiętajcie, liczy się kolejność zgłoszeń!

Szczegółowych informacji udziela
Dominika Sokołowska, pokój 211,
tel. ​​887 780 680, 59  842 84 02, wew. 37


Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne przedstawiamy poniżej.

Regulamin rekrutacji i działalności KS

Zał. 1 Deklaracja

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7