Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 Ponadto informujemy, że:

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 30 listopada 2024r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  od 01-09-2024r. do 31-10-2024r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2024r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 01-11-2024r. do 31-12-2024r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.