Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy 2024/2025

     Centrum Usług Społecznym Gminy Redzikowo, informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia   prawa  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – 2024/2025  w formie elektronicznej  można składać  od 1 lipca 2024 r.  natomiast  w formie  papierowej  przyjmowane  są  od  dnia 1 sierpnia 2024 r.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

     W przypadku  gdy  osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy  złoży  wniosek   wraz   z  dokumentami  w   okresie  od  dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada itd.