Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

UWAGA!!!

Bądźcie ostrożni!

W ostatnim czasie w różnych zakątkach Polski zostały odnotowane przypadki, gdzie osoby podające się za pracowników socjalnych pukały do drzwi mieszkań starszych osób pod pretekstem sprawdzenia warunków mieszkaniowych oraz sposobu przechowywania oszczędności.


W związku z powyższym prosimy mieszkańców naszej gminy o szczególną ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znają, a te podają się za pracowników pomocy społecznej. Przypominamy, że pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk są rozpoznawalni a ich tożsamość można sprawdzić za okazaniem legitymacji służbowej lub telefonicznie pod numerem: 59 842 84 02.