Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Wniosek o dodatek - inne źródła paliwa niż węgiel

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania o wypłatę dodatku.
 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,

  • 2000 zł. - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  • 1000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,

  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową, tzw. gaz sieciowy oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej).

Ważne:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje jeden dodatek.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wzór wniosku o dodatek - inne źródła paliw niż węgiel