Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Zachęcamy do odbioru maseczek i płynów do dezynfekcji w wyznaczonych CAL!

#zostajęwGminieSłupsk

Drodzy mieszkańcy!

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk informuje, że w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w wyznaczonych Centrach Aktywności Lokalnych będą wydawane osobom z niepełnosprawnościami środki ochrony osobistej w postaci op. maseczek i płynu do dezynfekcji.

Ponadto, będzie można uzyskać informacje z zakresu świadczonych usług społecznych i realizowanych przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk działań.

 

 19.01.2022 Wiklino 16:00 - 18:15

 21.01.2022 Redęcin 14:00 - 16:00

 24.01.2022 Bydlino 15:00 - 17:00

 24.01.2022 Kukowo  14:30 - 16:30

 24.01.2022 Warblewo 16:30 - 18:30

 26.01.2022 Rogawica 17:00 - 19:00

 27.01.2022 Grąsino 16:00 - 18:00

Serdecznie zapraszamy