Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Zespół ds. realizacji świadczeń

Anna Suder – koordynator Zespołu

pokój nr 104 tel. wew. nr 30
e-mail: asuder@cus.slupsk.pl


Mariola Friedenstab - świadczenia rodzinne

pokój nr 104 tel. wew. nr 23
e-mail: mfriedenstab@cus.slupsk.pl


Ewelina Kowalczyk - świadczenia wychowawcze / stypendia i zasiłki szkolne

pokój nr 104 tel. wew. nr 30
e-mail: ekowalczyk@cus.slupsk.pl


Magdalena Lewandowska - fundusz alimentacyjny

pokój nr 104 tel. wew. nr 26
e-mail: mlewandowska@cus.slupsk.pl