Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Dyrektor i Zastępca Dyrektora

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Ewa Roszyk - Pokój nr 209 wew. 29

e-mail: dyrektor@cus.slupsk.pl


Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Sabina Krawiec - Pokój nr 210 wew. 33

e-mail: skrawiec@cus.slupsk.pl


Przyjęcia Stron odbywają się codziennie w godzinach pracy Centrum