Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Mogą one polegać na: usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, wsparciu edukacyjnym. Usługi te są częściowo odpłatne zależne od dochodu osoby/rodziny.