Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Marlena Wąs – stanowisko ds. pierwszego kontaktu / Karta Dużej Rodziny/ Karta Seniora

pokój nr 102 tel. wew. nr 21
e-mail: mwas@cus.slupsk.pl