Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Ewelina Kowalczyk - inspektor ds. pierwszego kontaktu - obsługa sekretariatu

zasiłek pielęgnacyjny

pokój nr 102 tel. wew. nr 21
e-mail: ekowalczyk@cus.gminaredzikowo.pl