Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
wniosek wraz z załącznikami

Więcej informacji dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego można uzyskać w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk lun telefonicznie nr 59 842 84 02 wew. 21

 

Rok Miesiąc Dzień wypłaty
2023 LISTOPAD 20
GRUDZIEŃ 19
2024 STYCZEŃ 19
LUTY 19
MARZEC 19
KWIECIEŃ 19
MAJ 20
CZERWIEC 19
LIPIEC 19
SIERPIEŃ 19
WRZESIEŃ 19
PAŹDZIERNIK 21