Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Zespół ds. organizowania usług społecznych

Szymon Adam Rohde - koordynator Zespołu / koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Pokój nr 112 tel. wew. 20

tel: 570 330 790
e-mail: srohde@cus.gminaredzikowo.pl


Joanna Chrzanowska - koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Pokój nr 112 tel. wew. 20

tel: 535 350 860
e-mail: jchrzanowska@cus.gminaredzikowo.pl


Monika Gliszczyńska - koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Pokój nr 109 tel. wew. 35

tel. 535 250 480
e-mail: mgliszczynska@cus.gminaredzikowo.pl


Edyta Kubaszewska - koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Pokój nr 109 tel. wew. 35
e-mail: ekubaszewska@cus.gminaredzikowo.pl


Małgorzata Dobrosielska - koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Pokój nr 212 tel. wew. 36
e-mail: mdobrosielska@cus.gminaredzikowo.pl


Małgorzata Czerniło - asystent rodziny

Pokój nr 207 tel. wew. 32

tel: 887 780 676
e-mail: mczernilo@cus.gminaredzikowo.pl


Beata Leoś - asystent rodziny

Pokój nr 207 tel. wew. 32

tel: 534 405 838
e-mail: bleos@cus.gminaredzikowo.pl


Paweł Wasiński - asystent osoby niepełnosprawnej

Pokój nr 207 tel. wew. 32

tel: 570 160 850
e-mail: pwasinski@cus.gminaredzikowo.pl


Ewa Warwas-Moroz - psycholog

Pokój nr 207 tel. wew. 32

e-mail: psycholog@cus.gminaredzikowo.pl


Anna Koperkiewicz - transport door-to-door

pokój 207 tel. wew. 32

tel. 534 401 558
e-mail: akoperkiewicz@cus.gminaredzikowo.pl


Marlena Wąs - Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora, Klub Senior+ w Siemianicach

pokój 112 tel. wew. 20
e-mail: mwas@cus.gminaredzikowo.pl

 

Dominik Okłocki - pomoc administracyjna

pok 109 tel. wew. 35
e-mail: doklocki@cus.gminaredzikowo.pl