Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Zespół ds. realizacji świadczeń

Anna Suder – koordynator Zespołu

pokój nr 104 tel. wew. nr 38
e-mail: asuder@cus.gminaredzikowo.pl


Mariola Friedenstab - świadczenia rodzinne

pokój nr 104 tel. wew. nr 23
e-mail: mfriedenstab@cus.gminaredzikowo.pl


Ewelina Kowalczyk - świadczenia wychowawcze / zasiłki pielęgnacyjne

pokój nr 102 tel. wew. nr 21
e-mail: ekowalczyk@cus.gminaredzikowo.pl


Magdalena Lewandowska - fundusz alimentacyjny

pokój nr 104 tel. wew. nr 26
e-mail: mlewandowska@cus.gminaredzikowo.pl


Małgorzata Walczyńska - stypendia i zasiłki szkolne

pokój nr 208 tel. wew. 30
e-mail: mwalczynska@cus.gminaredzikowo.pl