Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Posiłek w szkole i w domu

W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przysługuje pomoc w formie:

  • posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

O wskazaną pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.