Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Informacja dotycząca ochrony maoletnich

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi o kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony małoletnich, która została zainicjowana przez Wojewodę Pomorską. Materiały znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/kampania-informacyjna-dotyczaca-ochrony-maloletnich.