Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Informacja o koloniach letnich organizowanych przez Gminę Słupsk

Organizacją oraz naborem uczestników zajmuje się Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach przy współpracy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk.

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci z rodzin mieszkających na terenie Gminy Słupsk oraz uczęszczające do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupsk.

Nabór na kolonie trwa od 19 maja 2023 roku do 12 czerwca 2023 roku.

Kolonie letnie w roku 2023 organizowane są w Rabie Wyżnej w terminach:
•turnus I - od 3 lipca 2023 r. – do 16 lipca 2023 r.
•turnus II – od 24 lipca 2023 r. - do 6 sierpnia 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySlupsk/document/945386/Zarzadzenie-130_2023

Dokumenty do pobrania: