Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Karta Seniora Gminy Słupsk i Karta Dużej Rodziny 3+ - zmiany!

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby mieszkańcom Gminy Słupsk żyło się bardziej komfortowo. Liczne programy, usługi służą usprawnieniu codziennego funkcjonowania. Dlatego też mając na uwadze dobro mieszkańców w styczniu 2023 zostaną wprowadzone zmiany dotyczącego korzystania z Karty Seniora Gminy Słupsk oraz Karty Dużej Rodziny 3+.

Karta Seniora Gminy Słupsk
Seniorzy będą mogli korzystać z nieograniczonej ilości przejazdów (zniżka 50%), na trasie z miejsca zamieszkania do Słupska i z powrotem, komunikacją PKS i NORD jedynie na podstawie okazania u przewoźnika Karty Seniora!
Dotychczas konieczne było pobranie bloczku z biletami z tutejszego Centrum.

Seniorów w wieku 75+ zapraszamy z kartami do naszego Centrum. Karty zostaną uaktualnione poprzez naklejenie hologramu. Uprawni to Seniorów 75+ do nieograniczonej ilości przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do Słupska i z powrotem za 1 zł.

Ponadto dla określonej grupy posiadaczy Karty Seniora mamy zniżki również w MZK. Zniżki dotyczą tras na terenie Gminy Słupsk obsługiwanych przez MZK. Ulga uprawnia do jednorazowego zakupu 100 biletów w cenie 1 zł każdy. Jednorazowa opłatę należy uiścić w kasie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk lub bezpośrednio na konto bankowe Centrum (od ok 9 stycznia 2023 r.).
By móc korzystać ze zniżek na przejazdy należy posiadać aktualną Kartę Seniora Gminy Słupsk 60+ - zachęcamy do wymiany w przypadku posiadania Karty Seniora Gminy Słupsk 65+


Karta Dużej Rodziny 3+
Od stycznia, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny 3+ należy spełnić następujące warunki:
- rodzina musi posiadać troje lub więcej dzieci,
- co najmniej jedno dziecko jest w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (wymagane zaświadczenie o terminie ukończenia nauki),
- rodzina zamieszkuje na terenie gminy Słupsk oraz rozlicza się Urzędzie Skarbowym w Słupsku.

Szczegóły u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych tel. 570 330 790