Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Korpus Wsparcia Seniorów.

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo przystępuje do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów. Środki finansowe na realizację programu pochodzą w 80 %  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu planujemy objąć wsparciem 10 seniorów. 

 1. Kto może skorzystać z „usług sąsiedzkich”?
 • Seniorzy w wieku 60+ z terenu Gminy Redzikowo, które są osobami samotnymi i z powodu wieku oraz stanu zdrowia wymagają pomocy innych osób, lub którym rodzina czy bliskie osoby niezamieszkujące z seniorem nie mogą zapewnić wsparcia.

Senior może wskazać osobę zamieszkującą w bliskiej odległości, która będzie świadczyć pomoc.

Senior ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanych dochodów, zakresu czynności i przyznanego pakietu godzin! Seniorzy o najniższych dochodach nie ponoszą odpłatności za usługi sąsiedzkie.

 1. Warunki, które musi spełnić osoba świadcząca pomoc (sąsiad):
 • osoba pełnoletnia,
 • niespokrewniona z seniorem,
 • mieszkająca w bliskiej odległości od seniora,
 • osoba zaakceptowana przez seniora i Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo.
 1. Zakres czynności, który może być realizowane na rzecz seniora:
 • Zrobienie zakupów,
 • Wykupienie leków z apteki,
 • Palenie w piecu,
 • Przygotowywanie lub podanie posiłków,
 • Czynności gospodarcze (sprzątanie, pranie, prasowanie, zmywanie naczyń),
 • Podstawowe czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 • Załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Sąsiad świadczący usługi sąsiedzkie odbędzie obowiązkowy kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Sąsiad z tytułu świadczenia pomocy otrzyma wynagrodzenie (zależne od przyznanego pakietu seniorowi wg jego indywidualnych potrzeb). Z sąsiadem zostanie zawarta umowa zlecenie.

Jesteś zainteresowany i potrzebujesz pomocy sąsiada?

Zgłoszenia seniorów przyjmowane są w dni powszednie, w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo pod numerem telefonu 59 714 14 30 jak również pod numerami telefonów pracowników socjalnych poszczególnych rejonów.

 

PLAKAT

Rejony pracy socjalnej.