Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 - rozpoczynamy nabór wniosków!

Rozpoczynamy nabór wniosków do

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych pod nr telefonu 570 330 790 lub osobiście w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 (pok. 112, 109).

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 12