Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

WAŻNY KOMUNIKAT! Program "Czyste Powietrze"

Uważaj na oszustów oferujących pomoc w programie “Czyste Powietrze”.

Pamiętaj, że to Ty jesteś wnioskodawcą i to Ty odpowiadasz za treść wniosku.

Sugestie osób pośredniczących, że we wniosku można nie uwzględniać osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i ich dochodów, są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Złożenie fałszywych oświadczeń może stanowić podstawy do nałożenia obowiązku zwrotu przyznanej dotacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Ponadto,

przestrzegamy przed podawaniem swoich danych osobowych, takich jak PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego oraz innych wrażliwych informacji, nieznanym osobom lub instytucjom. Takie działania mogą prowadzić do kradzieży tożsamości oraz innych poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Zawsze upewnij się, że osoba lub instytucja, której przekazujesz swoje dane, jest wiarygodna i działa zgodnie z przepisami prawa.