Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Brak wzoru wniosku o Dodatek Osłonowy na rok 2024

Informujemy, że w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Centrum niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.