Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Informacja o wygaszaniu kart przedpłaconych

Informujemy, że od 01.07.2024r. Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo wygasza realizację kart przedpłaconych. W związku z powyższym osoby pobierające świadczenia pieniężne przy użyciu kart przedpłaconych proszone są o przekazywanie numerów rachunków na które mają być przelewane środki.
Jednocześnie nadmieniamy, że w razie trudności pracownicy socjalni służą pomocą w zakresie informacyjnym.