Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Konkurs ofert - informacja o rozstrzygnięciu

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo informuje, że konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora działań edukacyjno-profilaktycznych polegających na przeprowadzeniu przeglądów stomatologicznych wśród dzieci 8-9 lat z terenu Gminy Redzikowo nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Konkurs ofert zostanie ogłoszony ponownie