Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Nabór partnera

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Wójta Gminy Redzikowo w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.05.17-IZ-00-001/24 ogłoszonego 14 marca 2024 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego Pomorza, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne", którego realizatorem będzie Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo.

 

Zarządzenie