Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Otwarty konkurs ofert.

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Zarządzenie dotyczące konkursu.

Warunki konkursu.

Komisja konkursowa.