Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  - do dnia 30-09-2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  -  po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.