Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Bliżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk

Projekt „Bliżej mieszkańców - usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk” ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom naszej gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu.

W ramach projektu gmina Słupsk planuje zakup samochodu sześcioosobowego z miejscem na dwa wózki inwalidzkie. Zatrudniony zostanie kierowca i asystent, którego zadaniem będzie udzielenie pomocy w dotarciu z domu do samochodu i miejsca docelowego.

Dzięki realizowanej usłudze, mieszkańcy z problemami w poruszaniu się (osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby walczące z ciężkim chorobami) będą mogli dotrzeć np. na rehabilitację, do urzędu, do lekarza bądź w innej sprawie umożliwiającej aktywność społeczno-zawodową. Usługa indywidualnego transportu door-to-door będzie realizowana przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. Planowane rozpoczęcie to marzec 2021 r.

O szczegółach realizowanych działań będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych.

  • Wartość projektu: 524 126,30 zł
  • Dofinansowania: 524 126,30 zł

Projekty jest realizowany w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020