Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Bliżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk

Projekt „Bliżej mieszkańców - usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk” ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom naszej gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu.

W ramach projektu gmina Słupsk zakupiła samochód z miejscem na dwa wózki inwalidzkie. Zatrudniony został kierowca i asystent, którego zadaniem jest udzielenie pomocy w dotarciu z domu do samochodu i miejsca docelowego.

Dzięki realizowanej usłudze, mieszkańcy z problemami w poruszaniu się (osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby walczące z ciężkim chorobami) mogą dotrzeć np. na rehabilitację, do urzędu, do lekarza bądź w innej sprawie umożliwiającej aktywność społeczno-zawodową. Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. Okres trwania projektu to marzec 2021 - listopad 2022. Po zakończeniu realizacji projektu gmina Słupsk nadal świadczyć będzie przedmiotową usługę przez okres min. 36 miesięcy.

O szczegółach realizowanych działań będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych.

  • Wartość projektu: 624 126,30 zł, w tym: 526 013,65 zł ze środków Funduszy Europejskich

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy