Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Fundusz Aktywnych Gminy Redzikowo

Mieszkańcy Gminy Redzikowo!
Operator Funduszu Aktywnych Gminy Redzikowo informuje o naborze wniosków na inicjatywy skierowane do mieszkańców Gminy Redzikowo! Możesz działać w ramach stowarzyszenia, fundacji czy innej organizacji, ale także zebrać się z sąsiadem czy znajomym i zawiązać grupę nieformalną.

Jeśli masz pomysł na działania – zgłoś się! Możesz uzyskać od 3.000 do 7.000 zł dotacji na lokalne działania, które dobędą się od 13 maja do 15 grudnia 2024.

Złóż wniosek do 6 maja, a jest szansa, że już 13 maja rozpoczniesz działanie z dofinansowaniem z Funduszu Aktywnych Gminy Redzikowo.

Jeśli podczas posiedzenia komisji nie zostanie rozdysponowana cała alokacja środków, nabór będzie trwał dalej. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej – szczegóły w regulaminie i załącznikach.
Jeśli potrzebujesz pomocy – napisz bądź zadzwoń!
Stowarzyszenie POZYTYWNI
e-mail: pozytywni.starogard@gmail.com
kom: 513 206 114

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek o wsparcie projektu

3. Karta oceny formalnej

4. Karta oceny merytorycznej

5. Umowa realizacji projektu

6. Sprawozdanie z realizacji projektu

7. Karta czasu pracy wolontariusza

8. Opis dowodu księgowego

9. Oświadczenie wkład osobowy

10. Oświadczenie wkład rzeczowy

11. Porozumienie wolontariackie

12. Logotypy

13. Umowa o wykonanie usługi