Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mieszkających w Gminie Redzikowo. Gminna Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, a minimum 1 dziecko uczy się, bądź studiuje i jest do 25 roku życia.

Wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny wpisując w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci.

 

 

Do pobrania:

WNIOSEK

BENEFITY ORAZ PARTNERZY